Consultancy

Green Label Service geeft advies op maat voor uw BREEAM In-USE project

Onze doelstelling is om organisaties te ondersteunen die meer willen doen voor mens en milieu! Als BREEAM In-Use expert kunnen wij u begeleiden bij het behalen van hèt duurzaamheidskeurmerk voor uw gebouw.

Begeleiding bij het behalen van een BREEAM In-Use

Wilt u aan de slag met BREEAM-NL In-Use? Samen met BREEAM-NL In-Use expert Green Label Service kunt u uw duurzaamheidsambitie omzetten in een BREEAM-NL certificaat.

Een BREEAM-NL In-Use expert zorgt voor kwaliteitsborging gedurende het certificeringstraject van een project en is opgeleid door de Dutch Green Building Council. De kennis moet jaarlijks worden getoetst om de titel ‘expert’ te behouden.

Zonder begeleiding kan het certificeringsproces lastig zijn en tijdrovend. Veel voorkomende uitdagingen zijn:

  • Geen goede interpretatie van de normen en onvoldoende kennis van duurzaamheid
  • Verkeerde informatie/gegevens aanleveren
  • Verkeerde inschatting van de benodigde voorbereidingstijd
  • Geen goed gebruik van de online registratiesystemen
  • Geen waarborging van gegevensbehoud (kennis en gegevens gaan verloren bij personeelswisselingen of ziekte)

Onze kracht is dat wij zowel consultant als auditor zijn. Daardoor zijn wij als geen ander volledig op de hoogte van de audit normen en processen. Wij weten precies wat er verwacht wordt en hoe het beste & snelste resultaat behaald kan worden. 

De administratieve lasten worden door Green Label Service overgenomen en u ontvangt op maat gemaakte adviezen voor het hoogst haalbare resultaat. Deze manier van gericht en efficiënt werken zorgt voor veel tijdbesparing en minder zorgen. Ook tijdens audits staan we u bij. Green Label Service beheert dus het gehele traject en de werklast van medewerkers wordt teruggebracht tot een minimum. Wij geven duurzame oplossingen die gebaseerd zijn op eenvoud en besparing.

Voorbeeld van een traject naar BREEAM In-Use:

Zo ziet het traject naar het behalen van uw BREEAM-NL In-Use certificaat met ondersteuning van Green Label Service er uit:

  1. Tijdens een bezoek op locatie met uw persoonlijke BREEAM-NL In-Use expert wordt een eerste analyse gedaan.
  2. U ontvangt een op maat gemaakt actieplan met realistische doelen.
  3. Met behulp van uw expert wordt de benodigde informatie en documentatie verzameld. In de assessmenttool bouwt de expert zorgvuldig het gebouwdossier op met de gevraagde bewijslast.
  4. Wanneer het bewijs compleet is, kan het project worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Dat is een onafhankelijke deskundige die controleert of alle aangeleverde bewijslast in orde is inclusief een bezoek op locatie. Hier is uw expert uiteraard ook bij aanwezig.
  5. U ontvangt het BREEAM-NL In-Use certificaat.

Vervolgens is er iedere drie jaar een her-certificering door middel van een steekproefcontrole op locatie. Ook hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Green Label Service.

Wat zijn de kosten?

Klik hier voor het actuele certificeringstarief voor BREEAM-NL In-Use.
De consultancy kosten voor de BREEAM-NL In-Use expert van uw project, stemt u af met Green Label Service.

Neem gerust contact op wanneer er vragen zijn over de verduurzaming van uw organisatie!